+91 2642 290301

asmitavikaskendratralsa@gmail.com

Trustees & Advisors

BOARD OF TRUSTEES

Name

Address

Designation

Mobile No.

Pravin D. Patel
Aruna P.Patel
U.S.A Founder 001-909-418—1981(U.S.A)
+91 63556 54956(India)
Maganbhai A Hania Bharuch President +91 9979882207
Chandrakantbhai R. Patel Vilayat Vice President +91 9824718028
Pranavbhai Bhatt Bharuch Secretary +91 99241 22975
Kirtibhai R.Patel Tralsa Treasurer +91 9925054542
Nikunjbhai Patel Vadodara Join Secretary +91 9913427555
Bharatbhai Chudasama Bharuch Trustree +91 99041 92599
Pareshbhai Pandya Bharuch Legal Advisor +91 9426129651
Pankajbhai Hariyani Bharuch Advisor +91 9824110686